Cum pot deveni traducător-interpret jurat?

Cum pot deveni traducător autorizat? Nu multă lume știe acest lucru, dar procedura pentru a deveni traducător-interpret jurat nu este dificilă. De fapt, este ușor de făcut.

Teoretic, tot ce trebuie să faceți este să completați un formular de cerere inițială la Curtea de Apel din regiunea dumneavoastră, să îl trimiteți la procuratură și să așteptați o decizie. Puteți obține acest formular de cerere pe site-ul internet al Curții de Apel din departamentul sau regiunea dumneavoastră. În cazul în care decizia este favorabilă, vi se va cere să depuneți un jurământ și veți fi înscris pe lista experților judiciari pentru Curtea de Apel în cauză. În acest caz, veți fi liber să exercitați profesia de traducător-interpret jurat.

Cu toate acestea, deși procedura de înscriere este relativ simplă, deciziile de admitere se bazează pe criterii exigente. Asta nu înseamnă că nu vă puteți încerca norocul.

În acest articol, vom explica cum să întocmiți o cerere solidă și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmați dacă doriți să vă depuneți cererea.

Ce face un traducător-interpret jurat?

Un traducător autorizat este un traducător profesionist a cărui expertiză este recunoscută de către stat. Acesta este autorizat de către Ministerul Afacerilor Externe în calitate de ofițer ministerial.

Misiunea sa este de a furniza servicii de traducere pentru instituțiile administrative, de reglementare și juridice ale statului. Aceste servicii pot include traduceri orale (interpretariat) sau traduceri scrise pentru anchete, rețineri de poliție, audieri, traduceri de dosare și orice alt serviciu care necesită o traducere orală sau scrisă dintr-o limbă sursă în limba franceză.

În plus, în calitate de traducător-interpret jurat, acesta își poate oferi serviciile și pentru public. El sau ea este singura persoană care poate certifica că o traducere este conformă cu originalul. Acesta este motivul pentru care se apelează la un traducător autorizat pentru a traduce documente oficiale, cum ar fi permise de conducere, certificate de căsătorie sau de divorț, hotărâri judecătorești, acte notariale etc.

O traducere este certificată sau jurizată prin aplicarea ștampilei traducătorului, a semnăturii și a unui număr unic atât pe traducere, cât și pe original.

Două criterii esențiale: competențele și experiența

Deși este adevărat că traducătorii jurați nu au nevoie de o diplomă pentru a-și exercita profesia, un traducător care dorește să se adreseze unei curți de apel trebuie să poată furniza dovezi solide ale competenței sale în domeniul traducerii.

Cu toate acestea, competența nu este singurul criteriu necesar. Pe lângă competență, este de asemenea important să se demonstreze experiența în domeniul traducerii. Așadar, cele două criterii esențiale pentru a candida sunt: 1) competența și 2) experiența.

Deși diplomele sunt importante și joacă un rol crucial în credibilitatea cererii dumneavoastră, dovada experienței dumneavoastră în domeniul traducerilor este la fel de importantă. Dacă ați lucrat pentru agenții de traduceri, traducători jurați sau autorități precum poliția sau jandarmeria, candidatura dumneavoastră va avea mari șanse de a fi acceptată.

În acest caz, este important să solicitați scrisori de recomandare din partea colegilor dumneavoastră și să prezentați rechizitele sau certificatele de angajare.

Dacă nu v-ați dovedit încă experiența, puteți începe acum să căutați profesioniști și să le oferiți serviciile dumneavoastră. În cazul în care cunoștințele dvs. lingvistice sunt rare, vă puteți oferi serviciile jandarmeriei sau poliției, chiar dacă nu ați depus încă jurământul.

Autoritățile judiciare întâmpină adesea dificultăți în a găsi traducători sau interpreți disponibili pentru limbile rare. Din acest motiv, acestea pot apela la traducători independenți. Acest lucru vă va permite să dobândiți o experiență solidă și, mai presus de toate, să fiți în măsură să furnizați dovezi consistente pentru cererea dumneavoastră.

Pe scurt, cererea dumneavoastră trebuie să includă dovezi solide ale competențelor și experienței dumneavoastră. Așadar, nu ezitați să furnizați orice document care vă poate demonstra abilitățile intelectuale în acest domeniu.

Ce limbă ar trebui să aleg?

Este posibil să vorbiți fluent mai multe limbi străine în afară de franceză și să aveți toate competențele necesare pentru a candida ca traducător autorizat. Cu toate acestea, dacă este prima dumneavoastră candidatură, este recomandabil să alegeți o singură limbă, de preferință cea pe care o stăpâniți cel mai bine.

O cerere completă pentru o anumită limbă are mai multe șanse de a fi acceptată decât una care cuprinde mai multe cereri pentru limbi diferite.

În primul rând, pentru că este normal să nu puteți furniza aceleași dovezi ale competențelor dumneavoastră pentru fiecare limbă. În cazul în care dovezile în sprijinul candidaturii dumneavoastră pentru o limbă sunt mai slabe decât pentru alta, este posibil ca acest lucru să vă afecteze candidatura în ansamblu.

În plus, unele limbi pot fi mai rare decât altele. De exemplu, engleza nu este o limbă rară și există un număr mare de traducători jurați pentru această limbă. În cazul în care stăpâniți o limbă precum coreeana, unde numărul de traducători jurați este mai mic, este preferabil să vă susțineți cererea pentru această limbă, deoarece traducătorii sunt minoritari și foarte căutați.

Prin urmare, nu este recomandabil să candidați pentru o limbă comună, cum ar fi engleza, în plus față de această limbă rară, chiar dacă o stăpâniți perfect, mai ales pentru o primă candidatură.

Prin urmare, dacă vorbiți fluent mai multe limbi străine, este recomandabil să vă concentrați asupra unei anumite limbi pentru prima dumneavoastră cerere. Odată ce cererea dvs. a fost acceptată, veți putea susține alte limbi pentru cererile viitoare, care vor avea mai multă greutate, deoarece veți fi deja traducător autorizat.

Durata procedurii de înregistrare

În general, procedura de solicitare este destul de lungă. Trebuie să vă depuneți cererea până la data de 1 martie a fiecărui an.

Poliția efectuează apoi o anchetă pentru a verifica dacă nu aveți antecedente penale. Este posibil să fiți citat pentru informații suplimentare.

În general, deciziile sunt luate în jurul jumătății lunii noiembrie, iar dumneavoastră veți fi informat la sfârșitul anului, în jurul jumătății lunii decembrie.

Depunerea jurământului

În cazul în care cererea dumneavoastră este acceptată, veți fi convocat de către Curtea de Apel din regiunea dumneavoastră pentru a depune jurământul. Ulterior, veți fi înscris pe lista experților juridici de la Curtea de Apel din localitatea dumneavoastră de reședință în calitate de traducător autorizat.

Înscrierea inițială pe o listă a Curții de Apel se face pe bază de stagiu pentru o perioadă de trei ani. La sfârșitul acestei perioade, experiența și cunoștințele dumneavoastră juridice vor fi evaluate. După acești trei ani, va trebui să depuneți o nouă cerere pentru încă cinci ani.

Este ușor?

În fiecare an, sunt depuse un număr mare de cereri, dar numai câteva sunt acceptate. Prin urmare, este posibil ca prima dumneavoastră cerere să fie respinsă. Nu vă descurajați și nu vă puneți toate speranțele în prima dumneavoastră încercare, chiar dacă aceasta ar putea fi acceptată.

În general, cererile de succes sunt cele care au fost depuse de mai multe ori. Așadar, continuați să vă depuneți cererea în fiecare an până când aceasta este acceptată în cele din urmă.

Recurs în caz de refuz

În cazul în care cererea dvs. a fost respinsă și considerați că motivele invocate nu au fost analizate în mod obiectiv, legea vă permite să vă adresați Curții de Casație.

Articolul 20 din Decretul nr. 2004-1463 din 23 decembrie 2004 privind experții, modificat prin Decretul nr. 2017-892 din 6 mai 2017, articolul 32 prevede:

"Împotriva deciziilor de înregistrare sau de reînregistrare și a deciziilor de refuz de înregistrare sau de reînregistrare luate de autoritatea responsabilă cu întocmirea listelor, precum și a deciziilor de retragere a înregistrării luate de primul președinte al Curții de Apel sau de primul președinte al Curții de Casație, se poate introduce un recurs la Curtea de Casație. Aceste căi de atac trebuie să fie motivate, sub sancțiunea inadmisibilității. Acesta trebuie depus în termen de o lună prin declarație la grefa Curții de Casație sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă la grefa Curții de Casație. Termenul curge, în ceea ce îl privește pe procuror, de la data notificării procesului-verbal de stabilire a listei de experți și, în ceea ce îl privește pe expert, de la data notificării deciziei de refuz de înregistrare sau de reînregistrare care îl privește, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Expertul este notificat cu privire la deciziile de înregistrare sau reînregistrare prin orice mijloace.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că această cale de atac nu trebuie să fie introdusă la Curtea de Apel care a pronunțat decizia sau la orice altă instanță, ci doar la Cour de Cassation, în termen de 30 de zile de la primirea notificării refuzului.

Este recomandabil să vă exercitați dreptul de recurs, mai ales dacă considerați că dosarul dumneavoastră de înregistrare conținea toate elementele necesare pentru a vă califica ca expert judiciar.

De asemenea, puteți include și alte elemente în dosarul de recurs pentru a vă consolida cazul.